NativeLib CHISHONA
Duramazwi Phrasebook Lexicon Miedzo
Dudziro Mienzaniso Synonyms Antonyms Mifananidzo Madudziro

words_list: dudziro Ku Shona, madudziro, synonyms, antonyms, mifananidzo, mienzaniso

Dudziro: words_list Ku Shona

words_list

Tsanangudzo nedudziro pawebhusaiti Wikipedia.org

Synonyms: words_list - [haina kuwanikwa]

Zvakare, ona mazwi anoreva zvakafanana pawebsite Wiktionary.org

Antonyms: words_list - [haina kuwanikwa]

Zvimwe zvipikiso zviri pawebhusaiti Wiktionary.org

Mifananidzo: words_list - [haina kuwanikwa]

Mienzaniso: words_list